موسسه موسیقی نواک

کارگاه نجاری

Carpentry workshop

این کارگاه با همکاری گروه چکش سبز در مجموعه اجرا می­شود. در این کارگاه، ضمن تقویت مهارت هماهنگی چشم و دست، به خلق آثار هنری چوبی نیز پرداخته می­شود. در هر جلسه برای بچه­ها قصه­ای نقل می­شود و هنرجویان درصدد ساخت و خلق کاراکترهای قصه برمی­آیند .

navakmusic@yahoo.com

22192324 21 98+

موسسه فرهنگی هنری نقش ورز آواکران(نواک)

ازگل- نوبهار جنوبی- پلاک 18

لینک های کوتاه
Ancora © 2016 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy