موسسه موسیقی نواک

کارگاه نمایش خلاق

Creative show workshop

نمایش خلاق، نوعی نمایش فرآیند محور است و نفع آن متوجه هنرجویان می­باشد و ارتباطی به اجرا برای تماشاگران ندارد. نمایش خلاق، ترکیبی از تئاتر و تعلیم و تربیت است. هنری است که هم شادمانی و هم آموزش را با خود همراه دارد و کمک به شکوفایی کودک و افزایش اعتماد بنفس در او می­کند. مهارت­های زیر در این هنر ارتقا می­یابد:

تقویت زبان و ارتباط

مهارت حل مساله

اندیشه خلاق

آگاهی اجتماعی

همدلی و مشارکت

ارزش­ها و نگرش­ها

navakmusic@yahoo.com

22192324 21 98+

موسسه فرهنگی هنری نقش ورز آواکران(نواک)

ازگل- نوبهار جنوبی- پلاک 18

لینک های کوتاه
Ancora © 2016 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy