موسسه موسیقی نواک

اساتید و افراد موثر در هنرکده نواک

دکتر الهام فخاری

مشاور هنرکده نواک

لیلا بقایی

مدیر داخلی هنرکده نواک

شیما صلواتی

دانیال محبعلی

الهام بهار

طاهره خانعلی

بنفشه آسیایی

رها ایمانی

کیمیا فاطمی

هادی حیات

زهرا بیات

زهرا رسولی

مهلا راستی

حوریا رضایی

navakmusic@yahoo.com

22192324 21 98+

موسسه فرهنگی هنری نقش ورز آواکران(نواک)

ازگل- نوبهار جنوبی- پلاک 18

لینک های کوتاه
Ancora © 2016 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy